• Booking av timer kan kun gjøres på nett, ikke over telefon eller e-post

  • Du må ha et gyldig medlemskap, klippekort, kurs eller drop-in billett for å kunne sjekke inn på timen. Innsjekk foregår i resepsjonen der instruktøren sjekker deg inn ved ankomst

  • Avmelding av timer er gratis for medlemmer og klippekort, men må skje senest 2 timer før klassen starter om du har klippekort eller kurs. For avmelding, bruker du lenken du fikk i e-posten da du meldte deg på klassen.

  • Kurs kunde: dersom du følger et fast kurs og du blir forhindret eller syk fra å delta, gi beskjed i god tid til yogapost@yayoga.no så kan vi bytte timen for deg dersom det er ledig.
  • Vi åpner yogastudio senest 15 min før klassen starter.

  • Grønne klasser er for alle nivåer

  • Gule klasser er for deg med erfaring

Vi har student under 30 år/senior/ufør rabatt på 10% – det er ditt ansvar å legge inn rabattkupong 10 i nettbutikken. For medlemskap er det priset ferdig. Er du usikker, bare kontakt oss så hjelper vi deg.