Salgsbetingelser

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt av: salg av kurs og workshops gjennom YaYoga til elever og forbrukere som handler over nettet. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av Epost.

1. Parter

Selger er: YaYoga, Bekkegata 2-3080 Holmestrand, registrert i Brønnøysund-registeret (Kremzo as) med org.nr.: NO 999 176 690, telefon: 93 00 68 24, E-post: wivi@yayoga.no.
Kjøper er: Den personen som er oppgitt som kjøper i bestillingen.

2. Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). YaYoga er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet av fysiske produkter i henhold til lov om angrerett.

Når YaYoga mottar din bestilling, vil vi bekrefte din ordre og automatisk sende deg en ordrebekreftelse.
Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Om det er avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelse, så anses det som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt.

3. Opplysninger gitt i nettbutikken

YaYoga tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter/tjenester som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at bilde-/skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt/kurs er fulltegnet eller ved for få påmeldte. Dersom dette inntreffer vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

4. Priser

Alle priser er inkludert mva. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling.

5. Betaling

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom  bank- eller kredittkort (Visa/Mastercard) eller med faktura etter avtale. Kjøpesummen blir reservert på kortet ved bestilling. Hvis reservasjon ikke kan foretas, forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen. Du vil motta informasjon om slik eventuell kansellering. Kortet blir belastet når ordren er klar for utsendelse.

6. Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp ved netthandel.
Angreretten gjelder ikke for påmelding til kurs, sesongkort, klippekort eller workshops.
Om du måtte booke deg av pga sykdom, krever det skriftlig legeerklæring.

Angreretten for varer forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir YaYoga melding om dette (angrefrist).

7. Personopplysninger

YaYoga behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, for å kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. I noen tilfeller kan YaYoga også behandle personopplysninger til andre formål, for eksempel å sende deg – nyhetsbrev, informasjon om tilbud etc.,  – dette gjøres kun når du har samtykket til det..

Vi forbeholder oss retten til å be om personnummer for å kunne kontrollere kredittverdighet ved kredittkjøp eller fødselsdato for å kontrollere om våre kunder er over 18 år.

Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:

  • Du har samtykket i utleveringen, eller
  • Når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller
  • I lovbestemte tilfelle.

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss.

  • Sesongkort kan deles inn i månedlige avdrag på kr 900,-
  • Dersom du mister en klasse, er du velkommen til å ta igjen klassen på timeplan mandag – torsdag i samme sesong. Gi oss beskjed i forkant.
  • Les YaYoga trivselsregler på hjemmesidene før du kommer første gang.

Egenerklæring YaYoga

Jeg forstår at ved å delta i yogatimer ved YaYoga Holmestrand, vil det medføre fysiske bevegelser/anstrengelser som til tider kan være utfordrende. Jeg forstår at dette kan involvere risiko for skade, men jeg tar selv det fulle ansvar for å tilpasse øvelser til et passende nivå for min fysiske styrke og helsetilstand på timene.

Å delta på yogaklasser ved sykdom, graviditet etc:

Jeg forstår at yoga ikke er en erstatning for medisinsk tilsyn, undersøkelse, diagnostisering eller behandling. Dersom jeg har behov for medisinsk tilsyn, har skader eller sykdommer eller er gravid, bekrefter jeg at jeg alene er ansvarlig om å informere instruktør og å ta kontakt med min fastlege eller annet helsepersonell for å avklare om det er forsvarlig å praktisere yoga.

Instruktører tilknyttet YaYoga Holmestrand, eller andre innleide instruktører som underviser her, kan ikke holdes ansvarlig for slik risiko, eller få rettet mot seg rettslige skritt i forbindelse med dette.

 

På forhånd takk for forståelsen.